Allakando

Allmänna villkor för våra tjänster

Tillbaka till startsidan.

Allakando AB (”Allakando”), organisationsnummer 556831-9817, tillhandahåller läxhjälp och kurser företrädesvis i hemmet eller online. Karaktären på våra tjänster beskrivs närmare på vår hemsida och i broschyrer. Allakando reserverar sig för eventuella tryckfel.

Nedan beskrivs de villkor under vilka Allakando erbjuder läxhjälp (”Allmänna Villkor”). Om mer specifika villkor skulle gälla, kommer du alltid att informeras om detta i ditt samtal med oss, samt erhålla en bekräftelse skriftligen via e-post. De villkor som du kommer överens om i ditt samtal kan vara mer specifika än de beskrivna nedan och är alltid de som gäller.

Om du önskar, så har du har rätt att begära ut ditt samtal om du vill säkerställa att samtliga villkor har gåtts igenom. Hör av dig direkt till oss om du skulle sakna en skriftlig bekräftelse. Se även särskilda villkor för lärarledda kurser.

Om din prova-på-träff och urvalskostnader

En viktig nyckel till att vår undervisning ger så bra resultat är att vi är väldigt noggranna när vi väljer ut rätt studiecoach till varje elev. Detta är en tjänst som är skräddarsydd för just dig, där vi arbetar hårt med att få precis rätt person för just dig. I genomsnitt kostar en urvalsprocess oss ca. 1 700 kr.

Trots det binder du aldrig upp dig för något mer än att betala för minst 45 minuters undervisning när du godkänner att vi påbörjar vår urvalsprocess. Detta är en kostnad på ca. 370 kr. Du kan välja att inte använda de 45 minuterna och säga upp tjänsten. Då är du skyldig att betala för dessa 45 minuter.

Tidsgaranti för att hitta din studiecoach

Vanligtvis tar det runt en vecka att välja ut rätt person. Om vi inte har din studiecoach redo vid det datum vi kommer överens om i vårt samtal, kan ni höra av dig till oss och meddela att vi behöver ha en person redo inom tre arbetsdagar. Om vi inte lyckas med det, är du inte bunden till att betala för de 45 minuters undervisning som beskrivs i ”Om din prova-på-träff och urvalskostnader” ovan.

Betygsgaranti

Vi är så övertygade om att våra metoder och vår undervisning ger resultat, att vi garanterar att du höjer betygen. Villkor tillkommer — kontakta oss för mer information!

Uppsägning


Initialt två veckors utvärderingsperiod
Din utvärderingsperiod på två (2) veckor startar vid den tidpunkt då vi meddelar dig att vi har en studiecoach att presentera. Om du vill säga upp eller ändra din beställning, är det viktigt att du skriftligen meddelar oss detta på kontakt@allakando.se innan utvärderingsperioden är slut. Därefter aktiveras din prenumeration eller ditt klippkort och uppsägningstiden börjar gälla enligt nedan.

Uppsägningstid efter utvärderingsperioden
Efter utvärderingsperioden är uppsägningstiden månadsvis eller terminsvis, beroende på vilket upplägg ni har. Uppsägning eller förändring måste göras skriftligen till kontakt@allakando.se. Avtalet är inte bundet till en specifik studiecoach.

Upplägg & fakturering


Vid prenumeration – timbank
Vid prenumeration på löpande läxhjälp, fungerar det likt en timbank. Timbanken fylls på månadsvis med ett överenskommet antal timmar för varje vecka som påbörjas under månaden. Uppehåll görs för sommarlov och jullov, i enlighet med vad som gäller i er skolkommun. När din studiecoach rapporterar lektionstid dras detta från din timbanks saldo.

Om du har använt fler timmar än du haft tillgång till faktureras dessa utöver nästa månads påfyllning.

Om du inte använt alla timmar vid månadens slut, sparas dessa i din timbank. Du kan spara upp till 6 timmar. Överstigande timmar förfaller och kan ej återbetalas. Timmarna kan därutöver användas precis när du vill fram till dess att ni avslutar ert avtal.

Vid klippkort
Vid köp av klippkort köper du ett förutbestämt antal timmar på en gång. Betalning sker genom en kostnadsfri avbetalning, med 5 timmar per månad tills alla timmar är betalda. Om du använt fler timmar än vi hunnit fakturera, läggs dessa till på din faktura.

Vid avbokning samma dag

Om du har bokat in en lektion tillsammans med din studiecoach, och sedan ombokar eller avbokar samma dag, har studiecoachen rätt att rapportera ett ordinarie lektionstillfälle. Tillfället dras då från ditt saldo.

Ångerrätt

Arbetet med att hitta en studiecoach är en skräddarsydd tjänst, där vi lägger mycket tid på att förstå dig och anpassa urvalet av en studiecoach för just dig. Den tid och de resurser som vi lägger ner är unika för edinbeställning.

För att möjliggöra att arbeten likt dessa ändå påbörjas inom två veckor från beställning, gäller enligt Konsumentverket inte lagen om ångerrätt vid distansavtal. Mer information hittar du på deras hemsida.

Vi står däremot för merparten av kostnaderna för det personliga urvalsarbetet (se ”Om din prova-på-träff och urvalskostnader”).

Skadestånd om du ber din studiecoach att undervisa utanför Allakandos regi

Våra fantastiska studiecoacher är det viktigaste vi har. Vi ser väldigt allvarligt på om du skulle fråga din coach om undervisning utanför Allakandos regi. Din studiecoach är både moraliskt och avtalsmässigt skyldig att rapportera detta.

Vi riktar därefter ett skadeståndskrav motsvarande tolv (12) månaders förväntad undervisning, vilket sedan kan användas för att även betala ut en ekonomisk ersättning till din studiecoach för att hen meddelat oss om frågan.

Försäkring

Om din hemförsäkring eller annan typ av försäkring ej täcker den aktuella skadan och din studiecoach anses vållande till skadan, kan Allakandos ansvarsförsäkring falla ut. Denna bedömning görs av Allakandos försäkringsbolag.

Force majeur

Allakando kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför Allakandos kontroll.